Turvallisuus
Mielestämme on erittäin tärkeää, että henkilötietosi on suojattu. Siksi toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja hallinnolliset turvatoimenpiteet suojataksemme henkilötietosi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Henkilötietojesi suojaamiseksi varmistamme, että palvelimet on suojattu, että tietojärjestelmät on suojattu sähköisesti palomuurien avulla, että elektroniset laitteemme on suojattu tunkeutumiselta ja että henkilöstömme, jolla on pääsy henkilötietoihisi, on tietämys henkilötietojen hallintaan ja luottamuksellisuuteen liittyviin asioihin. Tähän liittyy kuitenkin aina riski henkilötietojen paljastumisesta digitaalisissa kanavissa, koska teknisiä järjestelmiä ei voida aivan täysin suojata tunkeutumiselta.

Henkilötiedot, jotka kerätään sinusta tai joita annat meille
Voimme kerätä sinusta seuraavia tietoja voidaksemme tarjota sinulle eri ​​palveluitamme:
• Yhteyshenkilö, nimi, sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Y-tunnus
• Luottotiedot
• Pankkitiedot – Yhteydenpito sinun ja meidän välillä voidaan säästää, jotta voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla

Käsittelyn tarkoitukset
Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
• Yhteydenpito kanssasi
• Palvelujen tilausten luominen ja ylläpitäminen
• Palvelujen hoitaminen ja parantaminen
• Palvelujen käytön tarkastelelminen ja analysointi
• Palvelujen käytön tilastointi ja vierailut digitaalisilla kanavillamme
• Palvelujen maksamisen hallinta
• Suojellaksemme oikeuksiamme
• Täyttää lakien, asetusten tai hallituksen määräysten mukaiset vaatimukset
• Markkinatutkimus
• Tietojen ja tarjousten lähettäminen sinulle

Tietojen antaminen
Voimme antaa henkilötietosi palveluntarjoajille, kuten kumppaneille ja tallennuspalvelujen tarjoajille, jotta voimme tarjota sinulle eri palveluja. Voimme myös antaa henkilötietosi viranomaisille, kuten veroviranomaisille tai poliisille, tuomioistuimille ja muille lainvalvontaviranomaisille, jos laki velvoittaa meitä tai suojelemaan oikeuksiamme tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

Siirrot kolmansiin maihin
Henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolisiin maihin

Muutokset henkilötietokäytäntöön
Jos meidän on muutettava henkilötietojesi käsittelyä, ilmoitamme sinulle uusien ehtojen sisällöstä. Jos olet asiakas, ilmoitamme siitä suoraan sinulle. Muille ryhmille ilmoitamme siitä digitaalisilla kanavillamme.

Tietojen poistaminen
Henkilötietojasi ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten kannalta, ja muutoin poistamme henkilötiedot sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
• Uutiskirjeiden tai muiden tietojen tilaajien tiedot tallennetaan niin kauan kuin tilausta ei peruuteta. Jos peruutus tapahtuu, henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään ennen seuraavan uutiskirjeen lähettämistä tai kuukauden kuluttua peruutuksen vastaanottamisesta.
• Jos lopetat palveluidemme käytön tai muutoin lopetat asiakassuhteemme kanssamme, henkilötietojasi säilytetään, kunnes ne ovat vanhentuneita, elleivät erityiset lakisääteiset vaatimukset, kuten kirjanpitolaki, ole voimassa. Jos epäillään, että palvelu on saattanut tapahtua petoksella tai muulla väärinkäytöllä, pidätämme oikeuden säilyttää nämä tiedot pidempään, kunnes epäilyt tutkitaan.

Oikeus pyytää tietoja
Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta, ja saada myös puutteelliset, virheelliset, vanhentuneet tai merkityksettömät tiedot oikaistua, poistettua tai päivitettyä. Jos haluat tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, voit lähettää meille kirjallisen allekirjoitetun rekisteröintipyyntöpyynnön. Pyyntösi on sisällettävä nimesi ja kopio henkilötodistuksestasi. Saat pyyntösi vastauksen kirjeellä kuukauden kuluessa, joka lähetetään väestörekisteröintiosoitteeseesi:

Lähetä pyyntösi osoitteeseen:
Att: Tietosuoja
Bandaris Oy A part of Colmec
Juvan teollisuuskatu 38
02920 Espoo

Sinulla on myös oikeus peruuttaa uutiskirje siinä olevan linkin kautta.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietokäytännöstämme tai sinulla on muita kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystämme, ota meihin yhteyttä osoitteeseen info@bandaris.fi